Услуга: n/a

Грешка

Вие сте неразпознат клиент, свързан към мрежата на Fiber 1.
Моля, свържете се с центъра за поддръжка за повече информация.
Уважаеми клиенти, За да повишим качеството на предлаганите от нас услуги, моля да ни информирате на e-mail адрес support@fiber1.bg, дори и за минимални нередности в обслужването, от страна на нашите техници и оператори.
Доведете приятел в мрежата и заедно спечелете по два безплатни месеца (според избрания тарифен план за всеки един от абонатите).
Възползвайте се от новите пакетни услуги за "Цифрова телевизия + Интернет" или "Цифрова телевизия + Интернет + Телефон". В качеството си на настоящ абонат с преминаването към пакетна услуга получавате безплатно увеличение на скоростта независимо от избрания от вас пакет.